Browsing:

Tag: คอยบุหรี่ไฟฟ้า

คอยบุหรี่ไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คอยบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์การสูบบุหรี่ที่ไม่เกิดกระบวนการเผาไหม้เพราะใช้กลไกทางไฟฟ้าทำให้เกิดควันแทน วันนี้เราจะพูดถึงส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะคอยบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเด็ดขาด เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของบุหรี่ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้ ไปดูกันว่าคอยบุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ของบุหรี่ไฟฟ้าด้วย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจกลไกการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่ของวัยรุ่น คอยบุหรี่ไฟฟ้า (Replacement Coil) ส่วนใหญ่เป็นคอยสำเร็จ เป็นส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า มีหน้าที่สร้างไอน้ำ เกิดจากน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้า โดยคอยจะนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปที่ขดลวดที่มีสำลีหุ้มอยู่หน้าที่ของสำลีคือจะบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไว้ เมื่อเกิดความร้อนขึ้นที่ขดลวด จะทำให้เกิดไอระเหยขึ้นมา คอยสำเร็จส่วนใหญ่จะอยู่ในอะตอมของบุหรี่ไฟฟ้า แต่คอยบางชนิดนั้นอยู่ในกล่องของบุหรี่ไฟฟ้าเลย ในขณะที่คอยสำเร็จก็มีด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับแบรนด์ หรือผู้ผลิตแต่ละเจ้า ที่ต่างก็มีรูปแบบคอยสำเร็จเป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตาม คุณควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอยบุหรี่ไฟฟ้า ให้ละเอียด เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน นอกจากคอยบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว ก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ปากสูบ Read more…