Browsing:

Tag: บ้านและสวน

ลักษณะบ้านที่ดี อยู่แล้วรวย

บ้านและสวน

ก่อนที่จะสร้างบ้าน หรือว่าก่อนการซื้อบ้าน สิ่งที่หลายคนดูเหมือนกันตลอดก็คือ การดูลักษณะของบ้านที่ ว่าเป็นบ้านที่ดีหรือไม่ ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยหรือไม่ เพราะหลายคนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ ว่าบ้านที่ดี มันต้องประกอบไปด้วยหลักฮวงจุ้ยทุอย่าง วิธีการแม้จะยากมากกว่า แต่ว่าเมื่อเข้าไปอยู่แล้ว มันสร้างความสบายใจให้กับคนที่เข้าไปอยู่อาศัยได้ และลักษณะบ้านที่ดีนั้น มันจะช่วยนำความสุข และนำโชคลาภต่างๆ มาให้คนในบ้านได้ คนที่อยากจะได้บ้านที่ดี ตรงตามหลักฮวงจุ้ย เพราะอยากจะได้โชคลาภเหมือนอย่างบ้านอื่นๆ มีอะไรบ้างที่เราจะต้องดู ก่อนที่จจะสร้างบ้าน หรือวงว่าซื้อบ้านเป็นของตัวเอง ลองมาดูกัน เผื่อบางคนอยากจะเอาไปใช้บ้าง -บันไดของบ้าน ลักษณะของบันไดบ้านที่ดีนั้น จะต้องอยู่ชิดกับผนังของบ้านฝั่งใดฝั่งหนึ่งง ไม่ควรจอยู่กลางบ้าน เพราะลักษณะบันได้เช่นนี้ มันช่วยให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน มีแต่เรื่องราวดีๆ เข้ามาในชีวิตด้วย ทำให้มีความมั่งคั่ง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และจำนวนคั่นบันไดก็สำคัญเหมือนกัน ซึ่งจะต้องเป็นจำนวนคี่เท่านั้น  -ทิศทางของบ้าน เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นมากที่สุดอย่างหนึ่ง บ้านที่จะปลูก หรือว่าบ้านที่จะซื้อนั้น Read more…