การตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

ตกแต่งภายใน

เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆ แล้วมนุษย์รู้จักศิลปะในด้านการตกแต่งภายในมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่ามนุษย์ได้นำเอาวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายๆ รอบตัวหรือจากการล่า เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ หนังสัตว์ มาห่อหุ้มร่างกาย เพื่อทำให้เกิดความอบอุ่น ป้องกันความร้อนจากแสงแดดและปกป้องส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนั้นยังเพื่อความสวยงามด้วยส่วนการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยเราพบหลักฐานได้ในถ้ำ ซึ่งมนุษย์ในยุคแรกนั้นได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างวิจิตรพิสดารบนผนังถ้ำ

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคหินใหม่ ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นบวกกับการทำมาหากินที่ไม่เพียงพอ จึงต้องออกจากถ้ำ ตรงนี้เองที่ทำให้มนุษย์เริ่มสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ เริ่มจากการเลือกหาทำเลต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำมาหากิน เกิดวิวัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรมขึ้นเรื่อยๆ ในสมัยนี้มนุษย์ได้เริ่มรู้จักความสวยงามแล้ว ได้เห็นจากการแต่งกาย การตกแต่งประดับประดาที่อยู่อาศัย รวมถึงเครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆ ในสมัยนี้เองที่มนุษย์เริ่มรู้จักสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต

ในยุคประวัติศาสตร์ ศิลปะการตกแต่งนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ในสมัยนั้นแรกเริ่มเห็นได้ชัดก็คือด้านศาสนาและสถาบันกษัตริย์ ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในยุคแรกเริ่มนี้จะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม กระเบื้องสี กระจกสีถ่ายทอดถึงเรื่องราวของเทพเจ้าองค์ต่างๆ และพิธีกรรมทางศาสนาด้วย จนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบัน ที่เราอาศัยอยู่ ศิลปะการตกแต่งหรือการตกแต่งภายในได้เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนๆ เพราะมนุษย์ให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น สถาปัตยกรรมในสมัยปัจจุบันเน้นความเรียบง่ายสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต มีการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อออกแบบตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย เพื่อความสวยงามและเพื่อประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่

โดยที่อยู่อาศัยนั้นจะมีวิธีการตกแต่งตามลักษณะการใช้สอยหรือการใช้ชีวิตที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์ ความแตกต่างออกไปทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในประเทศหรือทวีปนั้นๆ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจและประวัติความเป็นมาของการออกแบบตกแต่งภายในที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้หลายคนก็อาจยังไม่เคยรู้มาก่อน

จริงๆ แล้วมนุษย์มีวิวัฒนาการในการออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงการออกแบบตกแต่งเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ มาตั้งแต่โบราณ ย้อนกลับไปหลายพันปีเลยทีเดียว และได้มีการสืบสานสืบต่อวัฒนธรรมมาจนถึงยุคปัจจุบัน แม้การออกแบบตกแต่งภายในแต่ละประเทศหรือแต่ละทวีปจะแตกต่างกันออกไป แต่ประโยชน์โดยหลักๆ แล้วก็เพื่อความสวยงาม การเพิ่มพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย เพื่ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.